Kiểm tra Index từ khóa trên Amazon

Tác giả: admin
Đánh giá bài đăng
0
46
Rate this post

Để check index từ khóa trên Amazon chúng ta có 3 cách sau:

Sử dụng Amazon

Bước 1: Truy cập website amazon.com

Bước 2: Trên thanh tìm kiếm của Amazon gõ tìm kiếm nội dung: [ASIN] + [Từ khóa muốn kiểm tra]

Nếu kết quả trả về là đúng Asin trong ô tìm kiếm thì có nghĩa rằng sản phẩm của bạn đã được index với từ khóa đó.

Sử dụng tiện ích Amazon KW index and Rank Tracker

Bước 1: Truy cập đường link để tải tiện ích tại đây.

Bước 2: Nhập Asin và danh sách từ khóa muốn kiểm tra và click Check Ranking

Bước 3: Kiểm tra kết quả

+ Cột Index:

        • Có giá trị N: Từ khóa chưa được index
        • Có giá trị Y: Từ khóa đã được index

+ Cột Position: Chỉ thứ hạng của Asin khi tìm kiếm từ khóa đó.

Sử dụng tính năng INDEX CHECKER của Helium 10

Bước 1: Truy cập tính năng Index Checker theo đường dẫn: Tool => Show All Tools => Index Checker

Bước 2: Nhập Asin và danh sách từ khóa

Bước 3: Click Check Keyword

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *